Blog List Left Sidebar

Bệnh viện Chợ Rẫy điều chế thành công hai loại thuốc phóng xạ mới

Bệnh viện Chợ Rẫy điều chế thành công hai loại thuốc phóng xạ mới

Trước khi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều chế thành công hai loại thuốc phóng xạ mới, người bệnh ung thư phải đi Singapore chụp PET/CT với tổng chi phí khoảng 100 triệu đồng. “Người bệnh ở nước ta còn nghèo, chúng ta phải làm sao cho họ được hưởng lợi ích cao nhất”, Tiến […]

Read More

Enter your keyword